Connecting
Brains

Etusivu

Keitä Me Olemme?

Turku Brain and Mind Center (TBMC) on Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Turun yliopistollinen keskussairaalan muodostama tutkimuskeskus, jonka alla toimii Kansallisen Neurokeskuksen Varsinais-Suomen alueverkosto. Tavoitteemme on lisätä aivoterveyden tutkimuksen ja osaamisen näkyvyyttä Varsinais-Suomessa edistäen uusien ratkaisujen löytämistä aivotutkimuksen pitkäaikaisiin ongelmiin ja uusiin haasteisiin.

HISTORIA

TBMC:n perustana on Turun alueen vahva ja pitkän linjan osaaminen aivojen ja mielen tutkimuksessa, aina 1990-luvun alun Turun Neuroscience Centerin (TNC) perustamisesta lähtien. Lääketieteellinen tiedekunta asetti toukokuussa 2000 TNC:n profiloivaksi tutkimusohjelmaksi, joka käynnisti Turun yliopiston neurotieteen koulutuksen. TBMC perustettiin virallisesti kymmenen vuotta myöhemmin vuonna 2011 järjestämään ja koordinoimaan neurotieteiden opetusta ja vahvistamaan Turun alueen tutkimusryhmien välistä yhteistyötä. Human neuroscience -maisteriohjelma käynnistyi syksyllä 2018 ja Minor in Neuroscience -sivuainekokonaisuus on avoin kaikille Turun yliopiston opiskelijoille. Nykyään tutkimuskeskus kokoaa yli 20 Turun seudulla toimivaa eri neurotieteen alojen tutkimusryhmää Turun yliopistosta ja Åbo Akademista. TBMC on myös European Neuroscience Schools -verkoston (NENS) jäsen.

Visiomme on organisoida alan koulutusta, lisätä neurotieteen eri alojen tutkimusryhmien välistä synergiaa alueellisesti ja valtakunnallisesti, kehittää alueellisia palveluita tutkijoille tarjoamalla tutkimuslaitteistoja, työkaluja ja tietoa tutkimustyöhön, toteuttaa yritysyhteistyötä sekä yhteistyötä alueellisen innovaatioekosysteemin kanssa, tuoda tutkimustyötä näkyväksi ja vahvistaa neurotieteen roolia Turussa.

KANSALLISEN NEUROKESKUKSEN ALUEVERKOSTO VARSINAIS-SUOMESSA

Kansallinen Neurokeskus eli Neurocenter Finland toimii Varsinais-Suomessa TBMC:n alla. Kansallinen Neurokeskus on valtakunnallinen neurotieteen yhteistyöverkosto, johon kuuluu seitsemän yliopistoa ja viisi yliopistollista keskussairaalaa ympäri Suomea. Kansallinen Neurokeskus ylläpitää kattavasti ja ajantasaisesti tietoja Suomen neurotieteiden tutkimusprojekteista, infrastruktuureista, menetelmistä, materiaaleista ja innovaatioista. Edistämällä rajapintoja rikkovia kumppanuuksia akateemisten, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä, Kansallisen Neurokeskuksen tavoitteena on luoda verkosto, joka tukee uusien yhteistyöavauksien syntyä tutkimuksen, innovaatiotoiminnan ja yritysten välillä – aivoterveyden hyväksi.

 

Neurocenter Finland

Alueellinen Johtoryhmä

Johto

Juho Joutsa, puheenjohtaja, professori, TY Kliiniset neurotieteet
Hasse Karlsson, varapuheenjohtaja, professori, TY Psykiatria
Jetro Tuulari, Tutkimuspäällikkö, Operatiivinen johto, apulaisprofessori, TY Psykiatria

 

Jäsenet

Mikko Pietilä, johtajaylilääkäri, TYKS
Jukka Leppänen, professori, TY Psykologia
Henry Railo, apulaisprofessori, TY Logopedia
Jetro Tuulari, apulaisprofessori, TY
Valtteri Kaasinen, professori, TY Kliiniset neurotieteet
Matti Laine, professori, ÅA Psykologia
Satu Jääskeläinen, professori, TY Kliininen neurofysiologia
Mika Teräs, professori, TY Biolääketieteen laitos
Antti Airola, apulaisprofessori, TY Terveysteknologia
Hannah Liuska, kehityspäällikkö, TY Psykiatria
Albert Bellmunt Gil, koulutuspäällikkö, TY Psykiatria

Varajäsenet

Jaakko Rinne, professori, TYKS Neurokeskus
Katja Valli, dosentti, TY Psykologia
Minna Lehtonen, professori, TY Logopedia
Jussi Posti, dosentti, TY Kliiniset Neurotieteet
Mika Martikainen, professori, TY Kliiniset neurotieteet
Patrick Jern, professori, ÅA Psykologia
Irina Virtanen, dosentti, TY Kliininen neurofysiologia
Virva Saunavaara, dosentti, Biolääketieteen laitos
Tapio Pahikkala, professori, TY Data-analytiikka
Saija Tarro, projektikoordinaattori, TY Psykiatria